Filter

Filter

Switch on to only show "Work from home" jobs

 • Change to list view mode

 • Change to quick view mode

54 jobs

Sort by
Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty TNHH Mainfreight Việt Nam

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Travel Abroad

Last Updated

EVERICH VIETNAM

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh

Last Updated

Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)

Salary: Competitive

 • Hai Phong
 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Tổng công ty thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

Công ty TNHH LOGISTICS CE (VIỆT NAM)

Salary: 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty CP Inmatech

Salary: 9 Tr - 15 Tr VND

 • Hai Phong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

EVERICH VIETNAM

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Vina Logistics

Salary: Competitive

 • Ba Ria-VT
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

BIM Group

Salary: Competitive

 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty CP Inmatech

Salary: 8 Tr - 15 Tr VND

 • Hai Phong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty CP Inmatech

Salary: 8 Tr - 15 Tr VND

 • Hai Phong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

EVERICH VIETNAM

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh

Last Updated

EVERICH VIETNAM

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh

Last Updated

Công ty CP Inmatech

Salary: 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Hai Phong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Cai Mep International Terminal

Salary: Competitive

 • Ba Ria-VT
 • Insurance
 • Employee Shuttle
 • Incentive bonus

Last Updated

Cai Mep International Terminal

Salary: Competitive

 • Ba Ria-VT
 • Insurance
 • Employee Shuttle
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty TNHH Kỹ thuật Biển Xanh

Salary: 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Cty TNHH HTK Vận tải biển và Xuất nhập khẩu HTK

Salary: Competitive

 • Hai Phong
 • Insurance
 • Uniform
 • Incentive bonus

Last Updated

Confidential

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Thami Shipping & Airfreight Corp. (Công Ty Cổ Phần Thái Minh)

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Dong Nai
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty CP Inmatech

Salary: 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty TNHH Welhunt Vietnam

Salary: 8 Tr - 11 Tr VND

 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

CÔNG TY TNHH MOLET

Salary: Competitive

 • Dong Nai
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tiếp Vận Mê Kông

Salary: Competitive

 • Dong Nai
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN Á CHÂU

Salary: 22 Tr - 44 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Ba Ria-VT
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Biển Xanh

Salary: 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Cai Mep International Terminal

Salary: Competitive

 • Ba Ria-VT
 • Insurance
 • Employee Shuttle
 • Incentive bonus

Last Updated

SEAHORSE SHIPPING CORPORATION

Salary: 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Biển Xanh

Salary: 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

CareerBuilder's client

Salary: 17,6 Tr - 22 Tr VND

 • Hai Phong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Travel
 • Employee Shuttle
 • Incentive bonus

Last Updated

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Travel
 • Travel Abroad
 • Incentive bonus

Last Updated

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Travel
 • Employee Shuttle
 • Incentive bonus

Last Updated

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Travel
 • Travel Abroad
 • Incentive bonus

Last Updated

Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Travel
 • Employee Shuttle
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN TSI HÀ NỘI

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Laptop
 • Insurance
 • Uniform

Last Updated

CÔNG TY TNHH TOP GLOVE VIỆT NAM

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty Cổ phần Nhựa OPEC

Salary: Competitive

 • Long An
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty Cổ phần Nhựa OPEC

Salary: Competitive

 • Long An
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Salary: Competitive

 • Hai Phong
 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN Á CHÂU

Salary: 13,2 Tr - 22 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty TNHH Cầu Đại Dương - OCEANBRIDGE

Salary: 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

access_alarms

Send me similar jobs

Feedback