Filter

 • Change to list view mode

 • Change to quick view mode

73 jobs in Phu Tho

Sort by
NANOCO GROUP

Salary: Competitive

 • Phu Tho
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

công ty Toshiko Việt Nam

Salary: 7 Tr - 15 Tr VND

 • Phu Tho
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát

Salary: 15 Tr - 20 Tr VND

 • Phu Tho
 • Yen Bai
 • Bac Can
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

Salary: 7 Tr - 15 Tr VND

 • Phu Tho
 • Vinh Phuc
 • North Central Coast
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Thép Việt Xô

Salary: 12 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi
 • Vinh Phuc
 • Phu Tho
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam

Salary: 28,6 Tr - 37,4 Tr VND

 • Ha Noi
 • Phu Tho
 • Nghe An
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhật Huy (Nhat Huy Group)

Salary: 30 Tr - 50 Tr VND

 • Phu Tho
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIOVANNI VIỆT NAM

Salary: 6 Tr - 10 Tr VND

 • Phu Tho
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

NANOCO GROUP

Salary: Competitive

 • Phu Tho
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Đồng Tâm

Salary: 10 Tr - 15 Tr VND

 • Phu Tho
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện

Salary: 8 Tr - 10 Tr VND

 • Yen Bai
 • Phu Tho
 • Ninh Binh
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform

Last Updated

Headhunter HRchannels Group

Salary: 22 Tr - 33 Tr VND

 • Phu Tho
 • Vinh Phuc
 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỰ LẬP

Salary: 15 Tr - 20 Tr VND

 • Phu Tho
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỰ LẬP

Salary: 10 Tr - 15 Tr VND

 • Phu Tho
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỰ LẬP

Salary: 10 Tr - 15 Tr VND

 • Phu Tho
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỰ LẬP

Salary: 10 Tr - 15 Tr VND

 • Phu Tho
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM

Salary: 12 Tr - 17 Tr VND

 • Phu Tho
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform

Last Updated

access_alarms

Send me similar jobs