Filter

Filter

Switch on to only show "Work from home" jobs

 • Change to list view mode

 • Change to quick view mode

446 jobs

Sort by
Jotun Paints Vietnam Company Limited

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
premium

Last Updated

Công Ty TNHH Suntech Vina

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training Scheme

Last Updated

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

Salary: 33 Mil - 110 Mil VND

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Employee Shuttle

Last Updated

Công Ty TNHH Optimus Packaging (Việt Nam)

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare
premium

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Cơ Điện MES

Salary: 10 Mil - 15 Mil VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
premium

Last Updated

Công Ty TNHH Suntech Vina

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Salary review

Last Updated

Wipro Consumer Care

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform

Last Updated

Công Ty TNHH Precision Machining Assembling Service (PMAS)

Salary: 12 Mil - 15 Mil VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Employee Shuttle

Last Updated

Công ty Cổ Phần Vận Tải Bưu Chính Việt Nam

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Ha Noi
 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform
premium

Last Updated

CÔNG TY TNHH GUNZETAL (VIỆT NAM)

Salary: 10 Mil - 13 Mil VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH ELTETE (VIỆT NAM)

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare
premium

Last Updated

Mekong Deck Pte. Ltd. - Singapore

Salary: Over 24,2 Mil VND

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Incentive bonus
 • Healthcare
premium

Last Updated

Công Ty TNHH Techno Coatings Industry

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform
premium

Last Updated

Công Ty Camso Việt Nam

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công Ty TNHH Sung Shin A (Việt Nam)

Salary: 7 Mil - 10 Mil VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle
premium

Last Updated

Công Ty TNHH Poong In Vina

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
premium

Last Updated

Công Ty TNHH Dù Châu Á

Salary: 17 Mil - 18 Mil VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty TNHH Poong In Vina

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
premium

Last Updated

CÔNG TY TNHH r-pac Việt Nam

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT LỌC KHÍ VIỆT

Salary: 10 Mil - 13 Mil VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Uniform
 • Incentive bonus

Last Updated

Aeon Delight (Vietnam) Co., Ltd

Salary: 8 Mil - 11 Mil VND

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty CP Wendelbo Đông Nam Á

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY CP BAO BÌ BIÊN HÒA

Salary: 6 Mil - 8 Mil VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Uniform
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong

Last Updated

CÔNG TY TNHH TEX YEAR VIỆT NAM

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty TNHH SX TM Phúc Long

Salary: Over 8 Mil VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG THUẬN HIỀN

Salary: 6 Mil - 10 Mil VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Dai Sheng Enterprise VN

Salary: 7 Mil - 20 Mil VND

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances

Last Updated

Công Ty TNHH Công Nghiệp Kolon Bình Dương

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle

Last Updated

Vietnam Furniture Resources (VFR)

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle

Last Updated

PERSOLKELLY Vietnam

Salary: 25 Mil - 35 Mil VND

 • Binh Duong

Last Updated

Wipro Consumer Care

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform

Last Updated

Công ty TNHH Fannwood

Salary: 8 Mil - 13 Mil VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

PEB Steel Buildings Co., Ltd

Salary: Competitive

 • Ba Ria-VT
 • Dong Nai
 • Binh Duong

Last Updated

Rochdale Spears Co., Ltd.

Salary: Competitive

 • Binh Duong

Last Updated

CÔNG TY TNHH GUNZETAL (VIỆT NAM)

Salary: 10 Mil - 15 Mil VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

PERSOLKELLY Vietnam

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

Công Ty TNHH Maruei Vietnam Precision

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

Monroe Consulting Group Vietnam

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Thermtrol Co., Ltd.

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Employee Shuttle

Last Updated

Công Ty TNHH Suntech Vina

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training Scheme

Last Updated

ALLIANCE CONSTRUCTION AND TRADING COMPANY LIMITED

Salary: Competitive

 • Long An
 • Ho Chi Minh
 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Fischer ASIA Co., Ltd

Salary: 7 Mil - 10 Mil VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Thermtrol Co., Ltd.

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Sơn Sento

Salary: 8 Mil - 12 Mil VND

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Wanek Furniture

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Ho Chi Minh
 • Dong Nai
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Salary: 9 Mil - 13 Mil VND

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

access_alarms

Send me similar jobs

Feedback