Filter

Filter

Switch on to only show "Work from home" jobs

 • Change to list view mode

 • Change to quick view mode

99 jobs

Sort by
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thiết bị Huy Hoàng

Salary: Over 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Hai Phong
 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Heineken Vietnam Brewery

Salary: Competitive

 • Hai Phong
 • Hai Duong
 • Quang Ninh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

HDBank

Salary: Competitive

 • Lang Son
 • Ha Noi
 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

Salary: 5 Tr - 10 Tr VND

 • Quang Ninh
 • Phu Tho
 • Lang Son
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Salary: 8 Tr - 20 Tr VND

 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Salary: Competitive

 • Quang Ninh
 • Hung Yen
 • Bac Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty TNHH United International Pharma

Salary: Competitive

 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Việt Á

Salary: 6 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi
 • Hai Phong
 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Salary: Competitive

 • Quang Ninh
 • Hai Phong

Last Updated

TẬP ĐOÀN NANOCO

Salary: Competitive

 • Nam Dinh
 • Hai Duong
 • Quang Ninh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

Salary: 8 Tr - 12 Tr VND

 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Healthcare

Last Updated

HDBank

Salary: Competitive

 • Lang Son
 • Ha Noi
 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco

Salary: Competitive

 • Ninh Binh
 • Quang Ninh
 • Hai Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đông Đô

Salary: Competitive

 • Hai Duong
 • Hai Phong
 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Quang Ninh
 • Nam Dinh
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty Cổ phần Anh Ngữ Apax

Salary: 30 Tr - 45 Tr VND

 • Quang Ninh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

OCEAN BANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG

Salary: Competitive

 • Quang Ninh
 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

BIM Group

Salary: 22 Tr - 33 Tr VND

 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Salary: Competitive

 • Quang Ninh
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH

Salary: 13 Tr - 19 Tr VND

 • Thai Nguyen
 • Quang Ninh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

FE CREDIT

Salary: Competitive

 • Quang Ninh
 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances

Last Updated

TẬP ĐOÀN NANOCO

Salary: Competitive

 • Nam Dinh
 • Hai Duong
 • Quang Ninh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

CareerBuilder's client

Salary: 25 Tr - 40 Tr VND

 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Allowances
 • Healthcare

Last Updated

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Salary: Competitive

 • Hai Phong
 • Hai Duong
 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Salary: Competitive

 • Hai Phong
 • Hai Duong
 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Salary: Competitive

 • Hai Phong
 • Quang Ninh
 • Hai Duong
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

Salary: 7 Tr - 14 Tr VND

 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Salary: Competitive

 • Quang Ninh
 • Ha Nam
 • Hung Yen
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

Salary: 15 Tr - 23 Tr VND

 • Hai Phong
 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Salary: Competitive

 • Hai Phong
 • Quang Ninh
 • Vinh Phuc
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty TNHH Pernod Ricard Việt Nam

Salary: Competitive

 • Hai Phong
 • Quang Ninh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công Ty TNHH Pernod Ricard Việt Nam

Salary: Competitive

 • Hai Phong
 • Quang Ninh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Salary: 5 Tr - 15 Tr VND

 • Quang Ninh
 • Incentive bonus
 • Training Scheme
 • Salary review

Last Updated

First Alliances

Salary: 15 Tr - 25 Tr VND

 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

Salary: 5 Tr - 10 Tr VND

 • Quang Ninh
 • Phu Tho
 • Lang Son
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THANH TÂM

Salary: Competitive

 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform

Last Updated

Heineken Vietnam Brewery

Salary: Competitive

 • Quang Ninh
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

access_alarms

Send me similar jobs

Feedback