Filter

Filter

Switch on to only show "Work from home" jobs

 • Change to list view mode

 • Change to quick view mode

58 jobs

Sort by
BIDV Metlife Life Insurance LLC

Salary: 10 Mil - 20 Mil VND

 • Soc Trang
 • Laptop
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Heineken Vietnam Brewery

Salary: 12 Mil - 15 Mil VND

 • Soc Trang
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

Công ty Cổ phần FECON

Salary: Competitive

 • Soc Trang

Last Updated

Công ty Cổ phần FECON

Salary: Competitive

 • Soc Trang

Last Updated

Công ty Cổ phần FECON

Salary: Competitive

 • Soc Trang

Last Updated

Công ty Cổ phần FECON

Salary: Competitive

 • Soc Trang

Last Updated

Công Ty TNHH Map Pacific Singapore

Salary: Competitive

 • Soc Trang
 • Lam Dong
 • Hau Giang
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 1 miền Bắc

Salary: 12 Mil - 20 Mil VND

 • Ha Noi
 • Soc Trang
 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Kangaroo Group CNMN

Salary: 12 Mil - 20 Mil VND

 • Binh Duong
 • Soc Trang
 • Tay Ninh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 1 miền Bắc

Salary: 20 Mil - 30 Mil VND

 • Ha Noi
 • Soc Trang
 • Nationwide
 • Travel
 • Allowances
 • Uniform

Last Updated

Công ty CP Thiết bị Y Sinh

Salary: 7,5 Mil - 15 Mil VND

 • Tien Giang
 • Soc Trang
 • Binh Dinh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty CP Tập Đoàn T&T

Salary: Competitive

 • Thai Binh
 • Soc Trang
 • Insurance
 • Annual Leave

Last Updated

BIDV Metlife Life Insurance LLC

Salary: 10 Mil - 20 Mil VND

 • Soc Trang
 • Laptop
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

JELLYFISH Việt Nam

Salary: 11 Mil - 17,6 Mil VND

 • Soc Trang
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Sóc Trăng

Salary: 7 Mil - 15 Mil VND

 • Soc Trang
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Salary: Competitive

 • Soc Trang
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

Công ty CP Tập Đoàn T&T

Salary: Competitive

 • Soc Trang
 • Gia Lai
 • Insurance
 • Annual Leave

Last Updated

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Salary: 7,7 Mil - 13,2 Mil VND

 • Soc Trang
 • Dong Nai
 • Insurance
 • Training Scheme
 • Salary review

Last Updated

Công Ty TNHH Thương Mại Dich vụ và Đầu tư Nhuận Tín

Salary: Competitive

 • Soc Trang
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco

Salary: Competitive

 • Can Tho
 • Soc Trang
 • Hau Giang
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Skretting Vietnam - Nutreco International ( Vietnam)

Salary: Competitive

 • Soc Trang
 • Insurance
 • Travel
 • Uniform

Last Updated

Talent Trader Vietnam

Salary: Under 15 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Soc Trang
 • Dong Nai
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty TNHH Xây Dựng Hoàng Liên Sơn

Salary: Competitive

 • Soc Trang
 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty Cổ phần FECON

Salary: Competitive

 • Soc Trang
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

Salary: 40 Mil - 50 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Soc Trang
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty Cổ phần FECON

Salary: Competitive

 • Soc Trang
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Kangaroo Group CNMN

Salary: 12 Mil - 20 Mil VND

 • Ho Chi Minh
 • Dong Nai
 • Soc Trang
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

Salary: 10 Mil - 23 Mil VND

 • Soc Trang
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 1 miền Bắc

Salary: 10 Mil - 20 Mil VND

 • Ha Noi
 • Soc Trang
 • Nationwide
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THÀNH

Salary: 8 Mil - 15 Mil VND

 • Tra Vinh
 • Soc Trang
 • Can Tho
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty Cổ phần FECON

Salary: Competitive

 • Soc Trang
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

Salary: Competitive

 • Binh Phuoc
 • Dong Nai
 • Soc Trang
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

Salary: Competitive

 • Soc Trang
 • DakLak
 • Binh Dinh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Salary: 10 Mil - 15 Mil VND

 • Soc Trang

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

Salary: Competitive

 • Soc Trang
 • DakLak
 • Binh Dinh
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty TNHH MTV Wacontre

Salary: 10 Mil - 15 Mil VND

 • Soc Trang

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

Salary: Competitive

 • Binh Phuoc
 • Dong Nai
 • Soc Trang
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Salary: 5 Mil - 15 Mil VND

 • Soc Trang
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training Scheme

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Salary: 8 Mil - 15 Mil VND

 • Soc Trang
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

Salary: Competitive

 • Bac Ninh
 • Quang Ngai
 • Soc Trang
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Salary: 8 Mil - 15 Mil VND

 • Soc Trang
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

access_alarms

Send me similar jobs

Feedback