Filter

 • Change to list view mode

 • Change to quick view mode

27 jobs in Son La

Sort by
De Heus LLC

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Bac Can
 • Son La
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

Salary: 7 Tr - 15 Tr VND

 • Son La
 • Hoa Binh
 • North Central Coast
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty Cổ phần tập đoàn Vinatech Việt Nam

Salary: 10 Tr - 25 Tr VND

 • Hoa Binh
 • Dien Bien
 • Son La
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện

Salary: 8 Tr - 10 Tr VND

 • Son La
 • Dien Bien
 • Tuyen Quang
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

Salary: 10 Tr - 20 Tr VND

 • Son La
 • Quang Ninh
 • Hai Phong
 • Insurance
 • Uniform
 • Incentive bonus

Last Updated

Confidential

Salary: Competitive

 • Lam Dong
 • Son La
 • Gia Lai
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

Salary: 7 Tr - 15 Tr VND

 • Son La
 • Hoa Binh
 • North Central Coast
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

LienVietPostBank

Salary: Competitive

 • Son La
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Salary: 11 Tr - 13 Tr VND

 • Son La
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Chế biến Thực phẩm sạch Vân Hồ

Salary: 6 Tr - 11 Tr VND

 • Son La
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

BIDV Metlife Life Insurance LLC

Salary: 8 Tr - 30 Tr VND

 • Son La
 • Laptop
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

De Heus LLC

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Son La
 • Hai Phong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

Salary: 7 Tr - 15 Tr VND

 • Son La
 • Hoa Binh
 • North Central Coast
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công ty TNHH HM.CLAUSE Việt Nam

Salary: Competitive

 • Hoa Binh
 • Son La
 • Thanh Hoa
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty cổ phần Dược Phẩm Savi

Salary: Competitive

 • Son La
 • Bac Giang
 • Nghe An
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

LienVietPostBank

Salary: Competitive

 • Son La
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

access_alarms

Send me similar jobs