From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Advanced Search

Jobs tín dụng 1,345

Filter Result

Location
 • 463
 • 438
 • 57
 • 48
 • 39
 • 36
 • 35
 • 33
 • 31
 • 24
 • 21
 • 21
 • 21
 • 20
 • 19
 • 19
 • 19
 • 18
 • 17
 • 17
Category
 • 1,110
 • 680
 • 404
 • 223
 • 158
 • 103
 • 90
 • 84
 • 63
 • 56
 • 39
 • 38
 • 35
 • 31
 • 29
 • 24
 • 18
 • 17
 • 15
 • 14
Salary
Level
Jobs Posted Within
This job has been expired, we've found other jobs you may want to apply for. Take a look.
Ngân Hàng Phương Đông - OCB

Chuyên viên chính sách tín dụng

Ngân Hàng Phương Đông - OCB

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 13/09/2018
Ngân Hàng Phương Đông - OCB

Chuyên Viên Chính Sách Tín Dụng

Ngân Hàng Phương Đông - OCB

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 19/09/2018
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Chuyên Viên Tác Nghiệp Tín Dụng

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Can Tho

Salary: Competitive

Updated: 22/08/2018
Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

HCM - Chuyên Viên Phê Duyệt Tín dụng (New)

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

Ho Chi Minh

Salary: 12 Tr - 18 Tr VND

Updated: 18/09/2018
Ngân Hàng Phương Đông - OCB

Chuyên Viên Dịch Vụ Tín Dụng

Ngân Hàng Phương Đông - OCB

Ho Chi Minh, Hau Giang, Vinh Long

Salary: Competitive

Updated: 13/09/2018
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Chuyên viên giám sát tín dụng

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Ha Noi

Salary: 10 Tr - 20 Tr VND

Updated: 15/09/2018
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Thanh Hoa

Salary: Competitive

Updated: 29/08/2018
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

Chuyên Viên Giám Sát Tín Dụng

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 02/09/2018
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

Chuyên viên Giám sát tín dụng

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 17/09/2018
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Da Nang, Dong Nai

Salary: Competitive

Updated: 19/09/2018
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Ba Ria-VT, Dong Thap

Salary: Competitive

Updated: 07/09/2018
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Ba Ria-VT, Binh Phuoc, Dong Thap

Salary: Competitive

Updated: 02/09/2018
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Ba Ria-VT

Salary: Competitive

Updated: 19/09/2018
ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

HO - Chuyên Viên Chấm Điểm Tín Dụng

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 13/09/2018
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Chuyên Viên Thẩm Định Tín Dụng - Trung Tâm Tín Dụng (KV Miền Bắc)

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Hai Duong

Salary: Competitive

Updated: 17/09/2018
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Chuyên Viên Thẩm Định Tín Dụng - Trung Tâm Tín Dụng (KV HCM)

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 17/09/2018
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Chuyên Viên Thẩm Định Tín Dụng - Trung Tâm Tín Dụng (KV Đông Nam Bộ)

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Dong Nai

Salary: Competitive

Updated: 17/09/2018
ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

Chuyên viên Kiểm soát Tín dụng - Trung tâm Hỗ trợ Tín dụng (Hội sở HCM)

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 07/09/2018
ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

Chuyên viên Giám sát Tín dụng - Khối Quản lý Tín dụng ((Đà Nẵng và Gia Lai)

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

Da Nang, Gia Lai

Salary: Competitive

Updated: 19/09/2018
Confidential

Kiểm Soát Viên Tín Dụng / Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng

Confidential

Ho Chi Minh, Can Tho

Salary: 7 Tr - 15 Tr VND

Updated: 29/08/2018
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Chuyên Viên Sản Phẩm Tín Dụng - Phòng Sản Phẩm Tín Dụng - Khối Ngân Hàng Bán Lẻ

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Ha Noi

Salary: Competitive

Updated: 17/09/2018
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Chuyên viên Quản trị rủi ro tín dụng

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Ha Noi

Salary: 10 Tr - 18 Tr VND

Updated: 15/09/2018
Ngân Hàng Phương Đông - OCB

Chuyên viên Giám sát tín dụng trực tiếp

Ngân Hàng Phương Đông - OCB

Ho Chi Minh, Ha Noi, Can Tho

Salary: Competitive

Updated: 29/08/2018
Ngân Hàng Phương Đông - OCB

Chuyên viên Xử lý giao dịch tín dụng

Ngân Hàng Phương Đông - OCB

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 23/08/2018
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng - SHB Campuchia

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Phnompenh

Salary: Competitive

Updated: 07/09/2018
Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

Chuyên Viên Chính Sách Rủi Ro Tín Dụng

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

Ha Noi

Salary: 15,4 Tr - 22 Tr VND

Updated: 12/09/2018
Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Thư Ký Hội Đồng Tín Dụng - CB - MSB - Hà Nội

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Ha Noi

Salary: Competitive

Updated: 08/09/2018
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

Trưởng Bộ Phận Thẩm Định Phê Duyệt Tín Dụng SME

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

Ha Noi

Salary: Competitive

Updated: 16/09/2018
Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Nhân Viên Kiểm Soát Tín Dụng - KVH - MSB - Hà Nội

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Ha Noi

Salary: Competitive

Updated: 31/08/2018
Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Nhân Viên Kiểm Soát Tín Dụng - KVH - MSB - Hà Nội

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Ha Noi

Salary: Competitive

Updated: 17/09/2018
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Trưởng Phòng Hỗ Trợ Tín Dụng - Chi Nhánh SHB

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Thanh Hoa

Salary: Competitive

Updated: 04/09/2018
Công ty Cổ phần Tập đoàn TIMA

Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng

Công ty Cổ phần Tập đoàn TIMA

Ha Noi

Salary: 10 Tr - 18 Tr VND

Updated: 19/09/2018
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

CVC/CVCC Giám Sát Tín Dụng KHDN Lớn

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

Ha Noi

Salary: Competitive

Updated: 09/09/2018
Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Nhân Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - KVH - MSB - Hà Nội

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Ha Noi

Salary: Competitive

Updated: 17/09/2018
Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Nhân viên Hỗ trợ Tín dụng - KVH - MSB - Hà Nội

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Ha Noi

Salary: Competitive

Updated: 26/08/2018
Ngân Hàng Phương Đông - OCB

Chuyên Viên Dịch Vụ Tín Dụng - HCM, Toàn quốc

Ngân Hàng Phương Đông - OCB

Ho Chi Minh, Nationwide

Salary: Competitive

Updated: 18/09/2018
Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Chuyên Viên Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

Ha Noi

Salary: Competitive

Updated: 10/09/2018
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro Tín dụng

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Ha Noi

Salary: 10 Tr - 20 Tr VND

Updated: 09/09/2018
Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng – RB – MSB – Hà Nội

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

Ha Noi

Salary: Competitive

Updated: 18/09/2018
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Chuyên Viên Phòng Quản Lý Tín Dụng Hệ Thống- TT Quản Lý Tín Dụng- Khối Vận Hành

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Ha Noi

Salary: Competitive

Updated: 25/08/2018
ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

Chuyên viên Giám sát Tín dụng - Khối Quản lý Tín dụng (HCM, Cần Thơ và Khánh Hòa)

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

Ho Chi Minh, Can Tho, Khanh Hoa

Salary: Competitive

Updated: 19/09/2018
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Trưởng Bộ Phận Sản Phẩm Tín Dụng - Phòng Sản Phẩm Tín Dụng - Khối Ngân Hàng Bán Lẻ

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Ha Noi

Salary: Competitive

Updated: 17/09/2018
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai

Nhân Viên Thẩm Định Tín Dụng

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai

Ha Noi

Salary: 6 Tr - 8 Tr VND

Updated: 05/09/2018
WOORI BANK VIETNAM LIMITED- HCMC BRANCH

Tín Dụng Doanh Nghiệp (Corporate Loan)

WOORI BANK VIETNAM LIMITED- HCMC BRANCH

Ho Chi Minh, Ha Noi

Salary: Competitive

Updated: 24/08/2018
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH THỊNH PHÁT - VPBANK

Chuyên viên tín dụng cá nhân VPBank

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH DOANH THỊNH PHÁT - VPBANK

Ha Noi

Salary: 7 Tr - 12 Tr VND

Updated: 12/09/2018
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Chuyên Viên Tác Nghiệp Tín Dụng

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Dong Thap

Salary: Competitive

Updated: 22/08/2018
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Chuyên Viên Tác Nghiệp Tín Dụng

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Ha Noi, Hai Phong, Hung Yen

Salary: 6 Tr - 8 Tr VND

Updated: 16/09/2018
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

CVCC Rủi Ro Tín Dụng KHDN Lớn

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

Ha Noi

Salary: Competitive

Updated: 27/08/2018
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

Chuyên Viên Hỗ Trợ Và Xử Lý Tín Dụng KHDN Vừa Và Nhỏ - Trung Tâm Xử Lý Tín Dụng Tập Trung Miền Nam

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 18/09/2018
ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

Chuyên viên Kiểm soát Tín dụng - Trung tâm Hỗ trợ Tín dụng (Hội sở HCM)

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

Ho Chi Minh

Salary: Competitive

Updated: 13/09/2018
Next 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: