language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

Advanced Search

Jobs in Vientiane 8

Filter Result

Location
Category
  • 5
  • 3
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
Salary
Level
Jobs Posted Within
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Trưởng phòng Kế toán - SHB Lào

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Vientiane

Salary: Competitive

Updated: 14/10/2018
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Trưởng phòng Kế toán - Chi nhánh SHB Lào

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Vientiane

Salary: Competitive

Updated: 14/10/2018
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Chuyên viên Kế toán - Chi nhánh SHB Lào

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Vientiane

Salary: Competitive

Updated: 14/10/2018
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh SHB Lào

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Vientiane

Salary: Competitive

Updated: 14/10/2018
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Chuyên viên Thanh toán Quốc tế - Chi nhánh SHB Lào

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Vientiane

Salary: Competitive

Updated: 14/10/2018
Công ty Đầu tư Quốc tế Hà Đô

Nhân viên Văn thư - Lễ tân

Công ty Đầu tư Quốc tế Hà Đô

Vientiane

Salary: 10 Tr - 15 Tr VND

Updated: 08/10/2018
Công ty Đầu tư Quốc tế Hà Đô

Kiến trúc sư/ Kỹ sư XDDD&CN

Công ty Đầu tư Quốc tế Hà Đô

Vientiane

Salary: 15 Tr - 30 Tr VND

Updated: 08/10/2018
Công ty Đầu tư Quốc tế Hà Đô

Nhân viên Hành chính - Nhân sự

Công ty Đầu tư Quốc tế Hà Đô

Vientiane

Salary: 10 Tr - 20 Tr VND

Updated: 08/10/2018
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by: