Filter

 • Change to list view mode

 • Change to quick view mode

32 jobs in Yen Bai

Sort by
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU YÊN BÁI

Salary: Upto 20 Tr VND

 • Yen Bai
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Salary: 8 Tr - 15 Tr VND

 • Yen Bai
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Salary: 8 Tr - 15 Tr VND

 • Yen Bai
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Salary: 8 Tr - 15 Tr VND

 • Yen Bai
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Cty TNHH Yakult Việt Nam

Salary: 9,8 Tr - 12,8 Tr VND

 • Yen Bai
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Salary: 8 Tr - 15 Tr VND

 • Yen Bai
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Salary: 8 Tr - 15 Tr VND

 • Yen Bai
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Salary: 9 Tr - 15 Tr VND

 • Yen Bai
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Salary: 8 Tr - 15 Tr VND

 • Yen Bai
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

LienVietPostBank

Salary: Competitive

 • Yen Bai
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

Salary: 14 Tr - 20 Tr VND

 • Hai Phong
 • Long An
 • Yen Bai
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát

Salary: 15 Tr - 20 Tr VND

 • Phu Tho
 • Yen Bai
 • Bac Can
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty An Phú

Salary: 6 Tr - 10 Tr VND

 • Yen Bai
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

Salary: 7 Tr - 15 Tr VND

 • Lao Cai
 • Yen Bai
 • North Central Coast
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

Salary: Over 9 Tr VND

 • Yen Bai
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Confidential

Salary: Upto 10 Tr VND

 • Yen Bai
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Salary: 12 Tr - 15 Tr VND

 • Yen Bai
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Salary: 8 Tr - 15 Tr VND

 • Yen Bai
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

access_alarms

Send me similar jobs