Custom Hiring Event

Sự kiện tuyển dụng hoàn hảo của riêng bạn

Tự hào là nhà tổ chức sự kiện về tuyển dụng chuyên nghiệp nhất cả nước, CareerBuilder thực hiện những sự kiện tuyển dụng hoàn hảo riêng cho từng doanh nghiệp.

Cơ hội tuyệt vời để cô đọng cả quy trình tuyển dụng phức tạp chỉ trong một ngày mà vẫn bảo đảm chất lượng ứng viên tuyệt vời!

Liên hệ
 

 

CÁC SỰ KIỆN DO CAREERBUILDER TỔ CHỨC

 

CAREERBUILDER DAY – CAREER & EDUCATION EXPO 2013 là sự kiện tuyển dụng dành cho chuyên viên văn phòng lớn nhất cả nước với >15,000 người tham dự cùng 65 nhà tuyển dụng và cơ sở giáo dục lớn, xuất hiện trên 84 tin tức và >50 phương tiện truyền thông.

 

SPECIALIZED SEMINAR dành cho các chuyên viên HR và ứng viên kinh nghiệm, mỗi sự kiện >300 người tham dự.

 

HỘI NGHỊ: XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ TƯƠNG LAI TRONG LĨNH VỰC GIẢI TRÍ

Hội nghị do công ty FPT Software và CareerBuilder.vn phối hợp tổ chức vào ngày 18/01/2014 tại khách sạn Sheraton Sài Gòn. Sự kiện thu hút hơn 200 người tham dự là các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT.

 

CAREER DAY cho Dell và Intel Vietnam tại 8 thành phố lớn với > 2.000 sinh viên tham dự mỗi sự kiện.

 

CAREER TALK SHOW cho Nestle trong ngành Finance, HR, Sales, Marketing, IT/IS, mỗi sự kiện có >100 ứng viên kinh nghiệm, diễn giả từ Nestle, LaVie, Yahoo!, Intel.

 

NETWORKING EVENT trong ngành Finance, HR, Sales, Marketing, IT, mỗi sự kiện có >100 ứng viên kinh nghiệm, diễn giả từ DFJVinaCapital, LogiGear, AsiaFood.