Xây dựng đội ngũ nhân tài cho doanh nghiệp

Bạn có thể đăng thông tin tuyển dụng không giới hạn số lượng từ ngữ để thu hút những ứng viên xuất sắc nhất. Thông tin đăng tuyển của bạn sẽ hiển thị trực tuyến trên CareerBuilder.vn và các trang đối tác của chúng tôi trong vòng 30 ngày.

Lưu ý: Giá chưa bao gồm 10% thuế

 

Tìm kiếm nhân tài chưa bao giờ dễ dàng hơn thế:

1. Đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng.

2. Nhập thông tin đăng tuyển.

3. Chọn gói dịch vụ mong muốn.

4. Bấm “Đăng tuyển” để hoàn thành.

Bạn đã đăng tuyển thành công cùng CareerBuilder.vn.

Đăng Tuyển Ngay
 

Quý khách muốn quảng bá thông tin tuyển dụng này?

Tìm hiểu thêm Quảng Bá Thông Tin Tuyển Dụng.