Tạo sự khác biệt cho thương hiệu công ty

Thông tin tuyển dụng của bạn sẽ nổi bật hơn nhờ nội dung đăng tuyển được thiết kế hấp dẫn nhấn mạnh văn hóa và thương hiệu công ty.

Chi tiết

CareerBuilder.vn cung cấp các gói dịch vụ đa dạng và linh hoạt để bạn lựa chọn: Extra Package, Extra Plus Package, Effect Package, Effect Plus Package, Power Package, Power Plus Package, VIP Package, VIP Plus Package và Premium Package với các tính năng hấp dẫn:

  • Đăng tuyển dụng trong 30 ngày.

  • Tiêu đề Đậm & Đỏ trong 30 ngày.

  • Làm mới tin đăng tuyển.

  • Mẫu đăng tuyển nổi bật hiển thị logo trong 30 ngày và mẫu đăng tuyển tùy chọn.

  • Hiển thị nổi bật tại “Vị trí hàng đầu theo 01 ngành” trong 7 ngày.

  • Hiển thị nổi bật tại “Vị trí ưu tiên hàng đầu theo 01 ngành” trong 15 ngày

  • Hiển thị trong mục “Việc làm nổi bật” trên trang chủ trong 7 ngày.

  • Hiển thị trong mục “Việc làm nổi bật” trên trang chủ trong 15 ngày.

  • Hiển thị trong mục “Việc làm ưu tiên nổi bật” trên trang chủ trong 15 ngày.

  • Chia sẻ tin đăng tuyển trên mạng xã hội của CareerBuilder.vn.

Gói dịch vụ Mô tả
Regular Đăng tuyển dụng trong 30 ngày.
Extra

Đăng tuyển dụng trong 30 ngày.

Tiêu đề Đậm & Đỏ trong 30 ngày.

Extra Plus

Đăng tuyển dụng trong 30 ngày.

Tiêu đề Đậm & Đỏ trong 30 ngày.

02 lần làm mới tin đăng tuyển .

Effect

Đăng tuyển dụng trong 30 ngày.

Hiển thị nổi bật tại “Vị trí hàng đầu theo 01 ngành” trong 07 ngày.

Effect Plus

Đăng tuyển dụng trong 30 ngày.

Hiển thị nổi bật tại “Vị trí ưu tiên hàng đầu theo 01 ngành” trong 15 ngày.

Power

Đăng tuyển dụng trong 30 ngày.

Hiển thị nổi bật tại “Vị trí hàng đầu theo ngành” trong 7 ngày.

Mẫu đăng tuyển nổi bật hiển thị logo trong 30 ngày và mẫu đăng tuyển tùy chọn.

Power Plus

Đăng tuyển dụng trong 30 ngày.

Hiển thị nổi bật tại “Vị trí ưu tiên hàng đầu theo 01 ngành” trong 15 ngày.

Mẫu đăng tuyển nổi bật hiển thị logo trong 30 ngày và mẫu đăng tuyển tùy chọn.

VIP

Đăng tuyển dụng trong 30 ngày.

Tiêu đề Đậm & Đỏ trong 30 ngày.

Hiển thị nổi bật tại “Vị trí hàng đầu theo ngành” trong 7 ngày.

Mẫu đăng tuyển nổi bật hiển thị logo trong 30 ngày và mẫu đăng tuyển tùy chọn.

Hiển thị trong mục “Việc làm nổi bật” trên trang chủ trong 7 ngày.

VIP Plus

Đăng tuyển dụng trong 30 ngày.

Tiêu đề Đậm & Đỏ trong 30 ngày.

Hiển thị nổi bật tại “Vị trí ưu tiên hàng đầu theo 01 ngành” trong 15 ngày.

Mẫu đăng tuyển nổi bật hiển thị logo trong 30 ngày và mẫu đăng tuyển tùy chọn.

Hiển thị trong mục “Việc làm ưu tiên nổi bật” trên trang chủ trong 15 ngày.

Premium

Đăng tuyển dụng trong 30 ngày.

Tiêu đề Đậm & Đỏ trong 30 ngày.

Hiển thị nổi bật tại “Vị trí ưu tiên hàng đầu theo ngành” trong 15 ngày.

Mẫu đăng tuyển nổi bật hiển thị logo trong 30 ngày và mẫu đăng tuyển tùy chọn.

Hiển thị trong mục “Việc làm ưu tiên nổi bật” trên trang chủ trong 15 ngày.

Chia sẻ tin đăng tuyển (01 bài đăng) trên mạng xã hội của CareerBuilder.vn

 

Liên hệ