Xây dựng thương hiệu tuyển dụng ấn tượng trong mắt ứng viên

Quảng cáo tuyển dụng có thể thu hút sự chú ý của các ứng viên tài năng nhờ gắn liên kết trực tiếp đến thông tin tuyển dụng của bạn trên Logo hoặc Banner.

Lưu ý: Giá chưa bao gồm 10% thuế

External Link Advertising

 

Internal Link Advertising

 

Liên hệ