Không bỏ lỡ nhân tài

Truy cập vào hàng trăm ngàn hồ sơ hoàn chỉnh và được cập nhật mới thường xuyên để tìm kiếm những ứng viên phù hợp nhất với vị trí tuyển dụng.

Dịch vụ

Thời gian

Số hồ sơ

Đơn giá

Thành tiền

Tiết Kiệm

RD 2w

14 ngày

120

2.988.000

2.988.000

 

RD 1M

30 ngày

300

3.840.000

3.840.000

2.136.000

RD 3M

90 ngày

900

3.620.000

10.860.000

7.068.000

RD 6M

180 ngày

1.800

3.406.667

20.440.000

15.416.000

RD 12M

360 ngày

3.600

3.108.333

37.300.000

34.412.000

Liên hệ