Talent Driver

Giải pháp quảng bá thương hiệu tuyển dụng & Thu hút nhân tài

Talent Driver là giải pháp kết hợp giữa chuyên môn tuyển dụng và marketing được phát triển nhằm thu hút nhân tài và quảng bá thương hiệu tuyển dụng đến các ứng viên tiềm năng qua các kênh truyền thông trực tuyến.

 

KHI NÀO SỬ DỤNG TALENT DRIVER

 

  • Nhu cầu tuyển dụng gấp
  • Tuyển dụng vị trí khó
  • Nhu cầu tuyển dụng nhiều người cho cùng một vị trí hoặc nhiều vị trí cho một phòng ban
  • Quảng bá sự kiện tuyển dụng hoặc xây dựng thương hiệu tuyển dụng

Liên hệ
 


 

Tối ưu hóa hiệu quả tiếp cận và tuyển dụng nhân tài cùng Talent Driver!

Download Talent Driver Sales Kit