Không bỏ lỡ nhân tài

Truy cập vào hàng trăm ngàn hồ sơ hoàn chỉnh và được cập nhật mới thường xuyên để tìm kiếm những ứng viên phù hợp nhất với vị trí tuyển dụng.

Lưu ý: Giá chưa bao gồm 10% thuế

Căn cứ vào cấp bậc mong muốn của ứng viên:

  • Cấp Quản lý trở lên: 2 điểm
  • Dưới Quản lý: 1 điểm

 

Dịch vụ

Thời gian

Số điểm

Đơn giá

Tiết kiệm

Giá trọn gói

RD 2w

14 ngày

120

3.586.000

 

3.586.000

RD 1M

30 ngày

250

7.172.000

2.564.000

4.608.000

RD 3M

90 ngày

750

21.516.000

7.717.000

13.799.000

RD 6M

180 ngày

1.500

43.032.000

16.958.000

26.074.000

RD 12M

360 ngày

3.000

86.064.000

38.320.000

47.744.000

 

Liên hệ