Không bỏ lỡ nhân tài

Truy cập vào hàng trăm ngàn hồ sơ hoàn chỉnh và được cập nhật mới thường xuyên để tìm kiếm những ứng viên phù hợp nhất với vị trí tuyển dụng.

Lưu ý: Giá chưa bao gồm 10% thuế

Căn cứ vào cấp bậc mong muốn của ứng viên:

  • Cấp Quản lý trở lên: 3 điểm

  • Nhân viên/ Trưởng nhóm: 2 điểm

  • Sinh viên/ Mới tốt nghiệp: 1 điểm

 

Liên hệ