Không bỏ lỡ nhân tài

Truy cập vào hàng trăm ngàn hồ sơ hoàn chỉnh và được cập nhật mới thường xuyên để tìm kiếm những ứng viên phù hợp nhất với vị trí tuyển dụng.

Lưu ý: Giá chưa bao gồm 10% thuế

1. Gói tìm hồ sơ theo điểm: căn cứ vào cấp bậc mong muốn của ứng viên:

  • Cấp Quản lý trở lên: 2 điểm
  • Dưới Quản lý: 1 điểm

 

Dịch vụ

Thời gian

Số điểm

Đơn giá

Tiết kiệm

Giá trọn gói

RD 2w

14 ngày

120

2.988.000

 

2.988.000

RD 1M

30 ngày

250

5.976.000

2.136.000

3.840.000

RD 3M

90 ngày

750

17.928.000

7.068.000

10.860.000

RD 6M

180 ngày

1.500

35.856.000

15.416.000

20.440.000

RD 12M

360 ngày

3.000

71.712.000

34.412.000

37.300.000

2. Gói tìm hồ sơ theo CV: căn cứ vào lượt xem hồ sơ

 

Dịch vụ

Thời gian

Số hồ sơ

Đơn giá

Tiết kiệm

Giá trọn gói

RD 2w

14 ngày

120

4.490.000

 

4.490.000

RD 1M

30 ngày

250

8.980.000

3.220.000

5.760.000

RD 3M

90 ngày

750

26.940.000

10.650.000

16.290.000

RD 6M

180 ngày

1.500

53.880.000

23.220.000

30.660.000

RD 12M

360 ngày

3.000

107.760.000

51.810.000

55.950.000

Liên hệ