Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ chuyên viên tư vấn của CareerBuilder.vn

Liên hệ

TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại     : (84.28) 3822 6060

Email : sales@careerbuilder.vn

Địa chỉ : Pasteur Tower, 139 Pasteur, Phường 6, Quận 3

Hà Nội

Điện thoại    : (84.24) 7305 6060

Email : sales.north@careerbuilder.vn

Địa chỉ : VIT Tower, tầng 17- 519 Kim Mã, Ba Đình