Liên hệ

 • Tp. Hồ Chí Minh

  Điện thoại: (84.28) 3822 6060

  Email: sales@careerbuilder.vn

  Địa chỉ: Pasteur Tower, 139 Pasteur, Phường 6, Quận 3

 • Hà Nội

  Điện thoại : (84.24) 7305 6060

  Email : sales.north@careerbuilder.vn

  Địa chỉ : VIT Tower, tầng 17- 519 Kim Mã, Ba Đình

Liên hệ chuyên viên tư vấn của CareerBuilder.vn

Feedback