Chương trình được thực hiện trong tháng 5-2020 và đã có 254 Công đoàn cơ sở hưởng ứng, với các hoạt động cụ thể như dọn dẹp vệ sinh cơ quan, đơn vị, nhà xưởng, trồng thêm cây xanh tạo cảnh quan... Ngoài ra, các Công đoàn cơ sở cũng tham mưu cho lãnh đạo đơn vị đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn nơi làm việc của công nhân; tập huấn, nâng cao kiến thức nghiệp vụ cho an toàn vệ sinh viên.

Các Công đoàn cơ sở cũng tích cực tuyên truyền cho người lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động qua nhiều hình thức như treo băng rôn, khẩu hiệu hay qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo…