Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Lượt xem: 5,271

Ông Cao Văn Chóng (Tiền Giang) hỏi: "Những lý do từ chối việc làm nào được xem là không chính đáng để bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN)?"

Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Khoản 1 điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12-3-2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã nêu cụ thể các trường hợp người lao động (NLĐ) đang hưởng TCTN bị chấm dứt hưởng trợ cấp, trong đó có trường hợp sau 2 lần NLĐ từ chối việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng TCTN giới thiệu mà không có lý do chính đáng. Theo Nghị định 28/2015, NLĐ đang hưởng TCTN từ chối việc làm thuộc một trong các trường hợp sau, được xác định là không có lý do chính đáng: Việc làm phù hợp với ngành nghề, trình độ của NLĐ đã được đào tạo; việc làm mà NLĐ đó đã từng làm.

Ảnh minh họa

Tại Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31-7-2015 hướng dẫn thực hiện điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn cụ thể về nội dung từ chối nhận việc làm theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP. Theo đó, NLĐ đang hưởng TCTN được xác định là từ chối nhận việc làm mà không có lý do chính đáng khi thuộc một trong các trường hợp sau: NLĐ được trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu việc làm phù hợp với ngành nghề, trình độ được đào tạo nhưng không đến tham gia dự tuyển lao động; NLĐ được trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu việc làm mà NLĐ đó đã từng làm nhưng không đến tham gia dự tuyển lao động; NLĐ đã tham gia dự tuyển lao động theo giới thiệu của trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng TCTN và có thông báo trúng tuyển của người sử dụng lao động nhưng không nhận việc làm đã trúng tuyển, trừ trường hợp việc làm đó không đúng như thông báo tuyển lao động của người sử dụng lao động.

Nguồn : Theo nld.com.vn

Bài viết liên quan

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerBuilder.vn

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerBuilder.vn

Feedback