• Thị trường & Xu hướng

Cho thuê lại lao động nước ngoài phải xin cấp mới giấy phép

Lượt xem: 5,102

Công ty CP cung ứng nhân lực toàn cầu NIC (Hà Nội) đang xin cấp giấy phép lao động cho 1 lao động kỹ thuật nước ngoài. Tuy nhiên, đối tác của Công ty là một nhà thầu đang thực hiện dự án tại Việt Nam cũng có nhu cầu sử dụng lao động kỹ thuật cao tương ứng và muốn thuê lại người lao động này.

Công ty CP cung ứng nhân lực toàn cầu NIC hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động và đã được cấp giấy phép hoạt động. Công ty hỏi, khi cho thuê lại người lao động nước ngoài này thì có phải xin cấp mới giấy phép lao động để họ làm việc cho người sử dụng lao động mới không? Nếu có thì Công ty hay nhà thầu thực hiện thủ tục này?

Giấy phép lao động mới (nếu có) có thay thế giấy phép lao động hiện tại (đang xin cấp để người lao động nước ngoài làm việc cho Công ty NIC) hay sẽ tồn tại song song 2 giấy phép lao động? Và khi hết thời hạn cho thuê lại lao động thì Công ty có phải xin cấp lại giấy phép để người lao động này làm việc tiếp cho Công ty không?

Về vấn đề này Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam thì trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Sau khi được chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải đề nghị cấp giấy phép lao động theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

Trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng có nhu cầu làm việc cho người sử dụng lao động khác thì phải thực hiện việc cấp mới giấy phép lao động theo quy định của pháp luật.

Nguồn : Báo chính phủ

Bài viết liên quan

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerBuilder.vn

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerBuilder.vn

Feedback