• Thị trường & Xu hướng

Có phải tham gia bảo hiểm tai nạn lao động?

Lượt xem 5,003

Công ty TNHH Thư viện Pháp luật (quận 3, TP HCM) hỏi: "Theo quy định, người lao động (NLĐ) cao tuổi đang hưởng lương hưu không thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc lẫn bảo hiểm thất nghiệp, nên khi ký hợp đồng lao động với họ, doanh nghiệp sẽ phải trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền tương đương với mức đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định. Vậy doanh nghiệp có phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho NLĐ không, hay cũng được trả vào lương?".

BHXH TP HCM trả lời: Khoản 1 điều 43 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định: Đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp là NLĐ tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, h khoản 1 điều 2 và người sử dụng lao động quy định tại khoản 3 điều 2 của Luật BHXH. Bên cạnh đó, khoản 9 điều 123 Luật BHXH quy định người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Do đó, trường hợp NLĐ đang hưởng lương hưu nay đi làm thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

  Theo nld.com.vn