• Thị trường & Xu hướng

Đã nhận trợ cấp tuất có được hưởng BHXH một lần?

Lượt xem: 5,436

Công ty bà Kim Ngân có người lao động tham gia BHXH bắt buộc được 2 năm. Vừa qua, lao động này bị tai nạn lao động và qua đời. Bà Ngân hỏi, ngoài trợ cấp tuất thì nhân thân có được hưởng chế độ BHXH một lần không? 

Về vấn đề này, BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc chết do tai nạn lao động thì thân nhân sẽ được hưởng trợ cấp như sau:

- Trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở tại tháng mà người lao động chết.

- Trợ cấp tuất hằng tháng hoặc một lần:

Trợ cấp tuất hằng tháng đối với con dưới 18 tuổi; vợ hoặc chồng; cha mẹ ruột hoặc cha mẹ vợ hoặc chồng hoặc người khác mà người lao động có trách nhiệm nuôi dưỡng khi còn sống hết tuổi lao động không có mức thu nhập hằng tháng hoặc có mức thu nhập hằng tháng dưới mức lương cơ sở. Trường hợp thân nhân chưa hết tuổi lao động thì phải có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Mức hưởng trợ cấp tuất hằng tháng bằng 50% mức lương cơ sở. Hưởng tối đa 4 định suất.

Trợ cấp tuất một lần, nếu thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng mà có nguyện vọng nhận trợ cấp tuất một lần (trừ trường hợp người lao động có con dưới 6 tuổi hoặc vợ, chồng có mức suy giảm khả năng lao động 81% trở lên).

Mức trợ cấp tuất một lần được tính theo số năm đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng lương bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; bằng 2 tháng lương bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho các năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi; mức thấp nhất bằng 3 tháng lương bình quân.

Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bằng 36 tháng lương cơ sở.

Nếu thân nhân đã được giải quyết hưởng trợ cấp tuất thì không được giải quyết hưởng trợ cấp 1 lần.

Nguồn : Theo dantri.com.vn

Bài viết liên quan

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerBuilder.vn

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerBuilder.vn

Feedback