• Thị trường & Xu hướng

Khoản thu nhập tăng thêm có tính đóng BHXH?

Lượt xem: 5,171

Từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 4 và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác

Cơ quan của bà Bùi Thị Vân (Hà Nội) hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập. Hàng tháng cán bộ được tạm ứng tiền thu nhập tăng thêm (cuối năm căn cứ vào kinh phí được phân bổ để chi thu nhập tăng thêm mới xác định được chính xác số thu nhập tăng thêm cán bộ được hưởng, trường hợp tạm ứng thừa, cán bộ phải hoàn lại khoản dư tạm ứng; trường hợp tạm ứng thiếu, cơ quan chi trả bổ sung) và được hưởng tiền ăn trưa theo quy định tại Nghị định 141/2016/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp.

Bà Vân hỏi, theo quy định của Luật BHXH năm 2014 thì các khoản tiền trên có thuộc khoản thu nhập tính đóng BHXH không?

Về vấn đề này, BHXH TP. Hà Nội trả lời như sau:

Căn cứ Điểm 2.1, 2.2; Khoản 2, Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam quy định tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc theo quy định tại Điều 89 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành; từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Do đó, mức tiền lương được xác định là phụ cấp và các khoản bổ sung khác phải được xác định cụ thể trong hợp đồng lao động và mang tính chất chi trả thường xuyên trong mỗi kỳ lương.

Nguồn : Theo baochinhphu.vn

Bài viết liên quan

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerBuilder.vn

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerBuilder.vn

Feedback