• Thị trường & Xu hướng

Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Lượt xem: 5,180

Mục tiêu tổng quát của đề án là nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách BHTN. Trong đó, tập trung về tổ chức bộ máy và nhân sự, cơ chế tài chính của hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm, bảo đảm tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả để chính sách BHTN thực sự trở thành công cụ chủ yếu quản trị thị trường lao động. Mục tiêu cụ thể của đề án chia thành hai giai đoạn. Theo đó, trong giai đoạn đến năm 2025, 100% người lao động (NLĐ) đang đóng BHTN bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được tư vấn miễn phí khi có nhu cầu; hoàn tất việc kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu về BHTN giữa cơ quan lao động và cơ quan BHXH. Trong giai đoạn đến năm 2030, 90% người thất nghiệp được giới thiệu việc làm miễn phí khi có nhu cầu, trong đó có 70% được giới thiệu việc làm thành công; tiếp tục tăng tỉ lệ người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, bồi dưỡng kỹ năng, tỉ lệ NLĐ đang tham gia BHTN được hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm.

Để thực hiện các mục tiêu trên, đề án cũng đưa ra những giải pháp cụ thể, trong đó ưu tiên là sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm theo hướng mở rộng đối tượng tham gia và các chế độ, gắn BHTN với các chính sách về việc làm, quản trị thị trường lao động, thông tin, dự báo thị trường lao động và BHXH. Cùng với đó, hoàn thiện hệ thống tổ chức thực hiện BHTN bảo đảm tinh gọn, hiệu quả cũng như quy trình nghiệp vụ thực hiện BHTN. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về BHTN, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các cơ quan, đơn vị thực hiện BHTN và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực BHTN.

Nguồn : Người Lao Động

Bài viết liên quan

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerBuilder.vn

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerBuilder.vn

Feedback