• Thị trường & Xu hướng

Những ai được tăng thêm 7,19% lương hưu, trợ cấp?

Lượt xem: 5,272

Từ 1.7.2019, tăng thêm 7,19% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng đối với một số nhóm đối tượng.

8 nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp từ 1.7

Theo đó, Nghị định 44/2019/NĐ-CP ngày 22.5 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đối ngày 1.7 đối với 8 nhóm đối tượng.

Cụ thể: cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16.3.2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu; cán bộ xã, phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động; người đang hưởng trợ cấp; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp; quân nhân, công an nhân dân đang hưởng chế độ trợ cấp; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp; người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Các nhóm đối tượng kể trên sẽ được tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6.2019.

Nguồn : Theo thanhnien.vn

Bài viết liên quan

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerBuilder.vn

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerBuilder.vn

Feedback