• Kết quả tìm kiếm : 17000 viec lam

  • Đa dạng trong lựa chọn nghề nghiệp với 17.000 việc làm trên CareerBuilder.vn

    Giữa tháng 04/2017, CareerBuilder Vietnam lại tiếp tục thông báo một kỷ lục mới với con số đạt được ấn tượng hơn là 17.000 việc làm. Đây là một kết quả ngoài dự kiến, mang tính động viên và đầy khích lệ về sự tín nhiệm không ngừng gia tăng của các nhà tuyển dụng dành cho công ty.

    Lượt xem 7,289