• Kết quả tìm kiếm : HĐTLQG

  • Không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

    Thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia đã bỏ phiếu biểu quyết đồng thuận với phương án không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 và tiếp tục thực hiện mức lương tối thiểu vùng hiện nay

    Lượt xem 5,062