• Kết quả tìm kiếm : huấn luyện an toàn

  • Điều kiện và mức hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

    Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, trong đó quy định hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

    Lượt xem 5,034
  • Giữ lại ước mơ

    Có một cậu bé sống cùng với cha mình, người làm nghề huấn luyện ngựa. Một hôm, thầy giáo bảo cậu bé viết một bài luận văn với đề tài "Lớn lên em muốn làm nghề gì?"

    Lượt xem 20,034