• Thị trường & Xu hướng

Thay đổi căn cứ tính tiền lương ngày lễ, Tết từ 1-2-2021

Lượt xem: 5,260

Nghị định 145/2020/NĐ-CP cùa Chính phủ ban hành ngày 14-12-2020 chính thức có hiệu lực từ 1-2-2021, trong đó có nhiều quy định mới về tiền lương ngày nghỉ hằng năm và các ngày nghỉ có hưởng lương khác của người lao động.

Thay đổi căn cứ tính tiền lương ngày lễ, Tết từ 1-2-2021 - Ảnh 1.

Theo quy định mới, người lao động nghỉ lễ, Tết được hưởng lương theo hợp đồng lao động tại thời điểm nghỉ lễ, Tết.

Theo đó, khoản 2, Điều 67 Nghị định 145/2020 quy định, tiền lương ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương là tiền lương theo hợp đồng lao động tại thời điểm người lao động nghỉ lễ, Tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương.

Trong khi hiện nay, tại khoản 9, Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP, tiền lương này là tiền lương theo hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng, nhân với số ngày nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, Tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương của người lao động.

Như vậy, từ 1-2-2021, người lao động nghỉ lễ, Tết được hưởng lương theo hợp đồng lao động tại thời điểm nghỉ lễ, Tết.

Ngoài ra, theo quy định mới, tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm.

Còn hiện nay, khoản 3, Điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ-CP đang quy định:

- Với người lao động đã làm việc từ đủ 6 tháng trở lên: Tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi thôi việc, bị mất việc làm;

- Với người lao động có thời gian làm việc dưới 6 tháng: Tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của toàn bộ thời gian làm việc.

Do đó, sắp tới, tiền lương những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm của người lao động chỉ còn căn cứ vào tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng thôi việc, bị mất việc làm.

Nguồn : Theo Báo Người Lao Động

Bài viết liên quan

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerBuilder.vn

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerBuilder.vn

Feedback