• Thị trường & Xu hướng

Thông báo: Các hệ thống tiếp nhận phản ánh, thắc mắc, hỏi đáp của cá nhân, tổ chức, đơn vị sử dụng lao động

Lượt xem: 5,113

Lưu ý: Các cá nhân, đơn vị phải xác định rõ, chính xác nội dung phản ánh, hỏi đáp và liên hệ đúng các hệ thống theo phạm vi trao đổi thông tin đã được quy định trên để được phản hồi

DUNG TIẾP NHẬN THÔNG TIN, PHẢN ÁNH

HÌNH THỨC TIẾP NHẬN

(SỐ ĐIỆN THOẠI/ /FAX/EMAIL)

1. “Đường dây nóng”: Tiếp nhậnphản ánh của cá nhân, tổ chức, đơn vị về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của công chức, viên chức và nhân viên cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố HCM

- Số ĐT tổng đài: (08) 39.979.039, số máy nhánh: 1111

(Tiếp nhận trong giờ làm việc của cơ quan, nếu phản ánh ngoài giờ thì máy tự động ghi lại lời nhắn của người cung cấp thông tin

- Số Fax: (08) 39.979.018; Email: duongdaynong@bhxhtphcm.gov.vn

2. “Hỗ trợ tư vấn, giải đáp các thắc mắc” qua điện thoại: Tiếp nhận, hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc của người lao động, đơn vị sử dụng lao động liên quan đến công tác quản lý thu, cấp sổ thẻ, giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giao nhận hồ sơ một cửa, kiểm tra – tiếp dân, tài chính và văn thư hành chính 

(Tiếp nhận 8/8 giờ làm việc trong ngày; riêng lĩnh vực kiểm tra – tiếp dân từ 07 giờ 45 phút – 11 giờ 30 phút, 13 giờ 15 phút – 16 giờ 15 phút)

 

Số điện thoại tổng đài: (08) 39.979.039 - Các máy nhánh:   

+ Công tác quản lý thu: 1550, 1552  

+ Công tác khai thác và thu nợ: 1607

+ Công tác Cấp sổ, thẻ: 1623

+ Công tác giải quyết chế độ BHXH, BHTN:

·      Ốm đau, thai sản: 1405, 1412

·      Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp: 1418

·      Tử tuất: 1431

·      Bảo hiểm thất nghiệp: 1432

·      Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437

·      Hồ sơ hưu trí: 1441

·      Trợ cấp BHXH 1 lần: 1416

+ Công tác thực hiện chính sách BHYT:

·                                                Phòng Giám định BHYT 1: 1808, 1810.

·                                                Phòng Giám định BHYT 2: 1842, 1843

+ Công tác chi, cấp tiền BHXH, BHYT, BHTN:

·           Ốm đau, thai sản: 1321

·           Trợ cấp thất nghiệp: 1308

+ Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233, 1253

+ Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1217, 1252

+ Công tác trả kết quả:  1206

+ Công tác quản lý hồ sơ: 1905

+ Công tác tuyên truyền: 1356

+ Công tác Văn thư (thông tin về việc tiếp nhận, xử lý VB đi, đến): 1261

+ Công tác tiếp nhận thông tin thắc mắc về giao dịch điện tử: 1708

(Tiện ích cung cấp miễn phí trong giao dịch hồ sơ Một cửa về giải quyết hồ sơ BHXH, BHYT cho các đơn vị sử dụng lao động)

3. “Tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc” qua mạng điện tử:

Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của người lao động, đơn vị sử dụng lao động về các thủ tục hồ sơ, chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN

Trang Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.Đường dẫn:

http://bhxhtphcm.gov.vn/hoi-dap

(Vào Mục Đặt câu hỏi để hỏi)

(Tiếp nhận 24/24 giờ)

 

Nguồn : Theo bhxhtphcm.gov.vn

Bài viết liên quan

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerBuilder.vn

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerBuilder.vn

Feedback