• Cân bằng cuộc sống

Work to live or live to work?

 Bình luận

Có ai từng trăn trở làm việc để sống hay sống để làm việc không?

Làm sao để tăng hương vị cho cuộc sống và duy trì những thói quen tích cực?

Hãy cùng xem Infographic dưới đây để tìm câu trả lời nhé!

 

  Nguồn: CareerBuilder
 Bình luận

 Cân bằng cuộc sống