Quên Mật Khẩu

Vui lòng nhập email của bạn, mã xác nhận và click Gửi.

Các bước khôi phục mật khẩu

Bước 1: Nhập chính xác địa chỉ email đã được dùng đăng ký tài khoản thành viên của bạn.

Bước 2: Nhập chính xác mã xác nhận bên cạnh.

Bước 3: Sau khi nhấn vào nút Gửi, bạn sẽ nhận được email từ CareerBuilder.vn thông báo đường link để tạo mật khẩu mới cho bạn.