ACDI / VOCA

Địa điểm: D2 – 40 Ba Huyen Thanh Quan

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

ACDI/VOCA’s Rural Business Services Development project (RBSD) in Vietnam, is supporting the establishment of a tourism training school on Phu Quoc Island, School of Tourism Training – STT.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: