Asia Garment Manufacturer VN (Esquel Group)

Địa điểm: 102/6-2 Đường số 2, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai

Qui mô công ty: 2300Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạnWebsite: www.esquel.com

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

ASIA GARMENT MANUFACTURER VN is a 100% Foreign Invested enterprise and is an associate company of ESQUEL GROUP, one of the leading garment manufacturers, starting since July 2010 with the team of around 2,300 employees and located in Amata IP.

VISION: A Company of Fun People Serving Happy Customers

MISSION: Making a difference

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: