Công ty TNHH Quốc Tế BJC Việt Nam

Địa điểm: Fosco II,40 Ba Huyen Thanh Quan , F6,Q3

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạnWebsite: www.bjc.co.th

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

Berli Jucker, Specialties Division formerly known as Berli Jucker Specialties Limited, is a division of Berli Jucker Public Company Limited and has gathered more than 126 years of memorable experience. We are acknowledged as being a major player within all strategic business segments: - Bakery and Food Services. - Industrial Ingredients and Feed Additives. - Specialty Ingredients. - Cosmetics, Fragrance and healthcare. - Food and Nutraceutical Ingredients.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: