BlueFocus

BlueFocus

Địa điểm

LK1-28 Street N1-2 - Saigon Mystery Villas Residence, Ho Chi Minh


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 1.000-4.999
  • Loại hình hoạt động: Công ty đa quốc gia
185 followers

Giới thiệu về công ty

A marketing technology company dedicated to enhancing our clients‘ enterprise capabilities through intelligent management and operation in the era of big data and social network.

Feedback