American Standard Vietnam

Địa điểm: An Phu, Thuan An, Binh Duong

Loại hình hoạt động: Liên doanhWebsite: www.americanstandard.com.vn

331 followers

Việc làm đang tuyển (9)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Nhân Viên Y Tế (Mới) Bình Dương Cạnh tranh 20-11-2017
Production Shift Leader Bình Dương Cạnh tranh 20-11-2017
Stick Up Bowl & Caravelle Supervisor Bình Dương Cạnh tranh 20-11-2017
Packing Supervisor Bình Dương Cạnh tranh 18-11-2017
Kỹ Sư Phát Triển Sản Phẩm Mới Bình Dương Cạnh tranh 17-11-2017
Giám Sát Bảo Trì Điện Bình Dương Cạnh tranh 15-11-2017
New Product Development Supervisor Bình Dương Cạnh tranh 10-11-2017
Process Engineer Bình Dương Cạnh tranh 08-11-2017
VC Supply Planner Bình Dương Cạnh tranh 08-11-2017

Giới thiệu về công ty

Công ty liên doanh American Standard Viet nam (American Standard Vietnam)

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: