CAFE COUNTRYBOX

CAFE COUNTRYBOX

Địa điểm


Thông tin công ty
0 followers

Giới thiệu về công ty

Với hơn 900 công trình đã hoàn tất trên phạm vi toàn quốc, trong đó nhiều công trình được giới thiệu trên các kênh truyền thông có uy tín, tên tuổi và vị trí của LDC đã được khách hàng và giới chuyên môn công nhận : - Báo chí : tạp chí Nhà Đẹp, báo Sài Gòn Tiếp Thị, tạp chí Nội Thất, tạp chí Kiến Trúc & Đời Sống, tạp chí Không Gian Sống, tạp chí Cẩm Nang Tiêu Dùng …

Feedback