CARTA

Địa điểm: 69/2/2 duong D2, F.25, Q.Binh Thanh, Tp.HCM

Loại hình hoạt động: Cá nhân

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

Trung tam Nghien cuu Nong nghiep va Ung dung Cong nghe

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: