CARTA

CARTA

Địa điểm

69/2/2 duong D2, F.25, Q.Binh Thanh, Tp.HCM


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Cá nhân

Giới thiệu về công ty

Trung tam Nghien cuu Nong nghiep va Ung dung Cong nghe
Feedback