CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VTCE

CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VTCE

Địa điểm

Tầng 2, Cao ốc Bảo Gia, 184 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499

Việc làm đang tuyển

CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VTCE

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội | Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VTCE

$ 20 Tr - 25 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VTCE CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VTCE CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VTCE CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VTCE CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VTCE
Feedback