CHIPPO

Địa điểm: 29 TRAN HUY LIEU

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

chuyen ban giay dep, da dang mau ma, chung loai. bao gom:das, bata, sandal, dep,hai mang trong, nam nu du loai.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: