CN Industrial Co., Ltd (CNI) - Công ty TNHH Công Nghiệp

CN Industrial Co., Ltd (CNI) - Công ty TNHH Công Nghiệp

Địa điểm

11A Trần Quý Khoách, Phường Tân Định, Quận 1, Tp. HCM


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

Việc làm đang tuyển

CN Industrial Co., Ltd (CNI) - Công ty TNHH Công Nghiệp

$ Cạnh tranh

  • Đồng Nai

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Công Nghiệp là Công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp, thiết kế, gia công bồn bể và thiết bị chịu áp lực.

  • Đạt chuẩn "U", "U2" và "S" trong chương trình Chứng nhận ASME.
  • Đạt chuẩn ISO 9001:2015  chứng nhận bởi Bureau Veritas và xác nhận bởi UKAS

Hiện tại, do nhu cầu phát triển, chúng tôi cần tuyển dụng thêm một số vị trí như sau:

Feedback