CN tại TP.HCM Công ty CP Đầu Tư TM và Phát Triển Công Nghệ FSI

CN tại TP.HCM Công ty CP Đầu Tư TM và Phát Triển Công Nghệ FSI

Địa điểm

34, Hoàng Việt, Phường 4, Q.Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam 34, Hoàng Việt, Phường 4 Tân Bình HCMC VIETNAM


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99

Việc làm đang tuyển

CN tại TP.HCM Công ty CP Đầu Tư TM và Phát Triển Công Nghệ FSI

$ 8 Tr - 18 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

CN tại TP.HCM Công ty CP Đầu Tư TM và Phát Triển Công Nghệ FSI CN tại TP.HCM Công ty CP Đầu Tư TM và Phát Triển Công Nghệ FSI
Feedback