Công Tnhh John Richard Việt Nam

Công Tnhh John Richard Việt Nam

Địa điểm

KP 1B, P. An Phú, TP. Thuận An, T. Bình Dương


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-250

Việc làm đang tuyển

Công TNHH John Richard Việt Nam

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương

Giới thiệu về công ty

Công Ty TNHH John Richard Việt Nam với vốn đầu tư nước ngoài là 100%.

Feedback