Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust chi nhánh Hồ Chí Minh

Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa điểm

Số 472, 472A, 472C Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 02, Quận 3, TP Hồ Chí Minh


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499

Giới thiệu về công ty

Công ty Cho thuê Tài chính TNHH BIDV - SuMi TRUST có trụ sở chính ở trung tâm của thủ đô Hà Nội và các chi nhánh tại 3 thành phố lớn nhất đất nước (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng), chuyên cung cấp sản phẩm cho thuê tài chính cho cả doanh nghiệp Việt Nam và FDI để hỗ trợ sự phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất, quản lý, và kinh doanh.

Feedback