CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BHS

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BHS

Địa điểm

89 Láng Hạ


Thông tin công ty

Việc làm đang tuyển

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BHS

$ Dưới 3 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BHS

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BHS

$ 22 Tr - 110 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BHS

$ 22 Tr - 44 Tr VND

  • Hà Nội

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Bất Động Sản BHS là một trong những Công ty đi đầu trong lĩnh vực đầu tư Bất Động Sản và phát triển dự án

Feedback