CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG TÂY PROPERTY

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG TÂY PROPERTY

Địa điểm

120 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Website: https://dongtayproperty.vn/

Việc làm đang tuyển

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG TÂY PROPERTY

$ 5 Tr - 12 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG TÂY PROPERTY 120 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Hình ảnh công ty

Feedback