CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

Địa điểm

Quốc lộ 3, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam


Thông tin công ty
 • Qui mô công ty: 25-99
 • Loại hình hoạt động: Cổ phần
 • Website: https://donghung.com.vn/
115 followers

Giới thiệu về công ty

Quốc lộ 3, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Việc làm đang tuyển

Phó Giám đốc Kỹ thuật - Sản xuất

Phó Giám đốc Kỹ thuật - Sản xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Hà Nội
Phó Giám đốc Kinh doanh

Phó Giám đốc Kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Hà Nội
Kế toán mua hàng - vật tư

Kế toán mua hàng - vật tư

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

$ 10 Tr - 13 Tr VND

 • Hà Nội
Thủ kho

Thủ kho

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

$ 10 Tr - 13 Tr VND

 • Hà Nội
Nhân viên kinh doanh (Thiết bị điện)

Nhân viên kinh doanh (Thiết bị điện)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Hà Nội
Nhân viên Sales Maketing (Kinh doanh -Tiếp thị)

Nhân viên Sales Maketing (Kinh doanh -Tiếp thị)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Hà Nội
Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Hà Nội
Nhân viên kỹ thuật điện

Nhân viên kỹ thuật điện

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

$ 13 Tr - 18 Tr VND

 • Hà Nội
Kế toán trưởng

Kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

$ 18 Tr - 25 Tr VND

 • Hà Nội
Nhân viên kế toán bán hàng (Đông Anh)

Nhân viên kế toán bán hàng (Đông Anh)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

$ 10 Tr - 13 Tr VND

 • Hà Nội
Feedback