Công ty cổ phần đào tạo trực tuyến UNICA
Công ty cổ phần đào tạo trực tuyến UNICA

Công ty cổ phần đào tạo trực tuyến UNICA

Địa điểm

Tòa nhà INET, 247 Cầu Giấy


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499

Việc làm đang tuyển

Công ty cổ phần đào tạo trực tuyến UNICA

$ 13 Tr - 18 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty cổ phần đào tạo trực tuyến UNICA

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty cổ phần đào tạo trực tuyến UNICA

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty cổ phần đào tạo trực tuyến UNICA

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty cổ phần đào tạo trực tuyến UNICA

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty cổ phần đào tạo trực tuyến UNICA

$ Trên 10 Tr VND

  • Hà Nội

Giới thiệu về công ty

Unica là một hệ thống đào tạo trực tuyến, cổng kết nối Chuyên gia với Học viên Sứ mệnh của Unica là chia sẻ kiến thức thực tiễn tới 10 triệu người dân Việt Nam.

Feedback