CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VIETNAM GROOVE

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VIETNAM GROOVE

Địa điểm

Số 07, Đường 41, Khu Phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Website: https://vietnamgroove.com.vn/

Việc làm đang tuyển

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VIETNAM GROOVE

$ Trên 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VIETNAM GROOVE

$ 12 Tr - 18 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VIETNAM GROOVE

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VIETNAM GROOVE

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VIETNAM GROOVE Lĩnh vực kinh doanh:

- Sàn Giao dịch bất động sản

- Đại lý cho thuê bất động sản.

- Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài.

Feedback